TESLİMAT & İADE ŞARTLARI 


İşbu teslimat & iade şartları backlinkdanismani.com, backlinkdanismani.com'a bağlı olan tüm mecralar üzerinden iletişime geçen gerçek kişilerin ve SATICI bünyesinin haklarını korumak amacıyla düzenlemiştir. ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi, whatsapp, e - posta, skype veyahut r10.net/belkide üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği hizmetin nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 • KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu

 • YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

 • HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu

 • SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye dijital ortamda hizmet sunan veya hesabına hareket eden şirketi

 • ALICI & MÜŞTERİ: Hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi

 • TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı

 • SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi


İşbu sözleşmenin uygulanabilmesi için aşağıda yer alan iletişim kanallarından herhangi birisi üzerinden iletişime geçilmiş olması esas alınacaktır.

 • https://backlinkdanismani.com

 • https://r10.net/belkide

 • +90 501 374 1154.

 • Skype: live:.cid.fbd5aefb71635042

 • r10belkide@gmail.comHizmetin teslimat ve diğer masrafları, iş bu sözleşme / hizmet için ALICI ve SATICI'ya aittir. Sipariş teslimatı; Alıcı tarafından ödemenin gerçekleşmesinden sonra Satıcı tarafından iş bu sözleşmenin 5. maddesinde de açıklanan, paketler üzerinde yer alan taahhüt edilen süre kapsamında yapılır. Alıcı, web sitesinde ve platformda yer alan sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat, cayma ve iade koşulları okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda SATICI'ya ödeme yaparak gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı siparişine ilişkin bilgi almak için +90 501 374 1154 WhatsApp destek hattı üzerinden, r10belkide@gmail.com, Skype adresi veya r10.net/belkide profilinin özel mesajlaşma sistemini ücretsiz olarak kullanabilir.

1. Alıcı, satın almış olduğu hizmetler için fatura sevkiyat masrafı olan kargo ücreti alıcı tarafından ödenecektir.

2. Bildirimler ve Delil Sözleşmesi

 • 2.1 İş bu sözleşme tahtında ALICI ve SATICI arasında yapılacak her türlü yazışma ve bildirim, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında WhatsApp, Skype, R10.net/belkide veya r10belkide@gmail.com aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, iş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda SATICI'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


3. Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecralar ile iletişime geçerek satın alınmak istenen, satın alınmış ürün/ürünlerin ve hizmet/hizmetlerin her birisi için sorumluluk alıcıya aittir. Satın alınan hizmeti eksiksiz bir şekilde tamamlamak ve belirtilen süre içerisinde alıcıya satın alınan hizmetin teslimatını yapmak Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecraların sorumluluğundadır.

4. Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecraların satışa sunmuş olduğu her bir hizmet için alıcıya, bilgiler R10.net, Whatsapp veya Skype iletişim kanalı üzerinden şeffaf bir şekilde sunulmuştur. Bu nedenle alıcı, çalışma öncesi & sonrası satın alacağı hizmetin ve teslimatı yapılan hizmetin işleyişine müdahalede bulunamaz.

5.Satışa sunulan paketlerin üzerinde açık bir şekilde yazan paket süreleri sadece paket süresini baz alır. Her bir paket için toplam çalışma süresi: ''Paket süresi'' kadardır. Satışan sunulan paketlerin üzerinde paket süreleri açık bir şekilde yazıyorken paket süreleri, mevcut iş yoğunluğu neticesinde mevcuttaki tüm müşterilerin detaylı raporlamalarını aksatmamak amacıyla müsaitlik durumuna göre paket süresi günü süresince tamamlanır ve müşteriye eksiksiz detaylı raporlamayla teslim edilir. Paket süreleri üzerinde 1 - 30 iş günü ibaresi yer alır. 1 - 30 iş günü ibaresi satın alınan ürünün 1 gün içerisinde de 30 gün içerisinde de teslim edilebileceği anlamını taşır.

6.Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecraların satışa sunmuş olduğu Backlink Paketleri'nde kalıcılık esastır. Satışa sunulan paketler için kalıcılık esası detaylı raporlama içerisinde yer alan sitelerin kapatılması / yönetilememesi, uygulamaların kapatılması / yönetilememesi, SATICI tarafından oluşturulan / açılan hesapların uygulama veya site yönetimi tarafından kapatılması / kullanılamaz hale gelmesiyle kalıcılık esası sona erer. Satın alınan Backlink Paketi hizmeti için Alıcıya: Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecralar 6 ay(180 gün) garanti sunar. 6 ay(180 gün) içerisinde Backlink Paketleri'nde yaşanabilecek yukarıdaki kalıcılık esasının ortadan kalkması harici herhangi bir olumsuzlukta alıcıya eş değer olacak şekilde satın alınan hizmetin tekrarı gerçekleştirilir. Hizmet tekrarı sunulan alıcıya, Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecralar alıcının satın almış olduğu hizmetin bir alt backlink paketini teklif ederek hizmet tekrarı yapamaz/yaptıramaz. Alıcıya hizmet tekrarı sunumu yapılacak olan aşama içerisinde Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecralar alıcının satın almış olduğu aynı paket üzerinden hizmet tekrarı alabildiği gibi Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecralar bir üst paket üzerinden hizmet tekrarı sunabilme insiyatifi şirket nezdindedir.

7. Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecraların satışa sunmuş Backlink Paketleri için çalışma sonrası detaylı raporlama sunulmaktadır. Backlink paketlerinin teslimat süresi alıcıya, Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm iletişim kanalları üzerinden açık bir şekilde aktarılmaktadır. Alıcı, Backlinkdanismani.com'a ait tüm iletişim kanalları üzerinden satın almış olduğu hizmetlerin teslimat süresini beklemek zorundadır.

8. Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecraların satışa sunmuş Backlink Paketleri için çalışma sonrası detaylı raporlamayı alıcının satın almış olduğu paketin üzerinde açık bir şekilde ifade edildiği gibi tüm özellikler eksiksiz olarak alıcıya aktarılması zorunludur. Satıcı, diğer tüm alıcıların paket ve paket sonrası detaylı raporlama sunumu için alıcıyı diğer Alıcılardan ayırt ederek eksik sunum yapamaz. Yazılı olan bu maddenin esas alınamaması durumu aşağıdaki nedenlerden dolayı geçerli olacaktır.

 • 8.1 Alıcı, satın aldığı paket adı ve özelliklerini satıcıya kesin ve net olarak soruları sorarak satın almak zorunluluğu durumundadır. Her bir paket farklı özelliği içerir durumdadır.

 • 8.2 Alıcının satın almış olduğu paket, üst paketlerden veya alt paketlerden farklılık yaşayacağı dolayısıyla sadece satın aldığı paketin özellikleriyle hizmetinin tamamlanmasını isteme zorunluluğundadır.

 • 8.3 Alıcının satın almış olduğu paketin haricinde satışa sunulmuş olan üst paket veya alt paketler alıcının paketindeki aynı özelliklerle eş değer olmayacaktır. Her bir paketin farklı özelliğe sahip olması dolayısıyla satıcı detaylı raporlama sunumunda alıcıya üst paketler veya alt paketler için SEO'ya dair özel teknik bilgiler, farklı link sunumları vb. olan eylemlerde bulunabilir olması durumunun insiyatifi şirket nezdindedir.

9.Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecralar satışa sunmuş olduğu tüm hizmetler, ürünler, Backlinkdanismani.com'a ait ana sayfa ve alt sayfalar için değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerçek kişilere açık ve şeffaf bir şekilde sunulan bu Teslimat & İade Şartları alıcıya haber verilmeksizin, bildirilmeksizin değiştirilebilir. Teslimat & İade Şartları yönetimi Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecraların sorumluluğundadır. Sipariş öncesi alıcıya Teslimat & İade Şartları sayfası açık bir şekilde paylaşılır. Teslimat & İade Şartlarınının güncelliğini kontrol etmek, bilgi almak alıcının sorumluluğundadır.

10.SATICI, teslimat & iade şartları sayfası için 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5187 Sayılı Basın Kanunu ve diğer ilişkili Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek hizmet sunmaktadır. Şirket politikasına uymayan tüm siparişler iptal edilir ve iade sağlanır.

11.Backlinkdanismani.com, backlinkdanismani.com’a ait tüm mecralar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Bu Yayın Yoluyla İşlenen Suçlar ile Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5187 Sayılı Basın Kanunu ve diğer ilişkili Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek hizmet sunmaktadır. Her türlü anlaşmazlık halinde Hatay/İskenderun ilçe mahkemeleri yetkili durumdadır.

12.Alıcılar, satın aldıkları hizmetlerin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile satın alınan hizmete esas & hak olan yürürlükteki diğer yasalara tabidir. Satın alınan hizmetlerin satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 iş günü içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 iş günü içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

13. Satışa sunulan paketler içerisinde 'Doğal Backlink' olarak ifade edilen backlink türleri arasında paket içerisinde yer alan ve yine tüm paketlerin içerisindeki linklemelerin genelini kapsayan Tumblr backlink türü olarak sunulan backlink çalışmalarında tüm linklemeler eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde müşteriye aktarılma zorunluluğundadır. Zorunluluk kapsamında olan ve paketler içerisinde yer alan Tumblr backlink türü için Tumblr'a ait olan backlink türlemesindeki linklemelerin her birisi müşteriyle paylaşılmaz. Linklemelerin tümü paylaşılmak yerine sunulan detaylı raporlamalar içerisinde Tumblr backlink türü için alınan Tumblr backlink sayfalarının kısmi bir şekilde paylaşımı gerçekleştirilir. Bunun yapılma nedeni olarak aşağıdaki nedenler geçerlidir.

 • 13.1 Raporlama içerisine dahil edilen Tumblr backlink türü anlaşılabilecek ifadeyle ''aşırı & fazla & yüksek oranda'' linklemeye sahiptir. Linklemelerin her birisi aşırı fazla linki oluşturduğu için mevcut siparişin aksamaması, sipariş süresinin uzatılmaması ve diğer mevcuttaki müşteri paketlerinin sürelerinin gecikmemesi esas alınır. Tumblr backlink türü için her bir Tumblr linki her bir detaylı raporlamaya dahil edilerek satışa sunulmuş olsa idi mevcut paket süreleri 1 - 5 gün, 1 - 30 gün gibi sürelerde değil çok daha uzun sürelerde sipariş teslimi yapılacak durumda olacaktır. Paketler içerisinde yer alan Tumblr backlink türü ve diğer backlink türlemeleri sunulan hizmetlerin olumlu yansımaları sonucunda geliştirilen SEO tekniğiyle ortaya çıkartılmış ve müşterinin paylaşmış olduğu internet sitesinin yararına sunulmaktadır.

 • 13.2 Müşteriye detaylı raporlaması içerisinde geriye kalan tüm diğer Tumblr backlink sayfalarına nasıl ulaşılabileceği detaylı bir şekilde sunulur, bilgi paylaşımı eksiksiz olarak verilir. Müşteri eğer raporlama içerisinde yer alan yönlendirmeyi anlayamaz durumda ise iletişime geçerek teknik destek talep edebilir. Teknik destek talebiyle müşteriye 3. parti programlar aracılığıyla uzaktan bağlantı gerçekleştirilerek veya görseller yardımıyla tüm backlinkleri gösterilir.

14.1SATIN ALINAN HİZMET BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
 • Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, satıcının satışa sunmuş olduğu hizmeti teslim yükümlülüğü sona erer.

15.2ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE HİZMET SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:
 • Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, hizmetlerin benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 iş günü içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 iş günü içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.


16.Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecraların satışa sunmuş olduğu Backlink Paketlerinde: Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecralar %100 başarılı sonucu taahhüt etmez. SATICI, şu an veya gelecekte kabul edilen site çalışmaları için arama motorlarının hiç birisinde kontrole sahip değildir. Arama motorları üzerinde sürekli devam eden güncellemeler, değişiklikler ve diğer olaylar; Alıcının internet sitesi, arama motorları ve arama motorlarının kurallarına bağlı kalarak herhangi bir zamanda arama motorlarında yükselebilir, düşebilir veya arama motorundan çıkarılabilir. Alıcı taraflı satın alınan Backlink paketlerinde istenen sonuç alınamayabilir. Backlink herkeslerce her zaman SEO’nun vazgeçilmez bir parçası olup internet sitelerin gelişebilmesindeki önemli unsurlardan ilk sıralarda olan teknik yöntemi olarak kabul edilir. Arama motorlarına yönelik sunulan bu ve benzeri hizmetlerin her birisinde sıralamaya girmek ve sonuç alabilmek için arama motorları tarafınca birden fazla etken baz alınır. Bu sebeple Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecralar alıcıya yükseliş garantisi sunmaz. SATICI, anahtar kelimelerin / kelime öbeklerinin rekabet gücü, arama motoru sıralama algoritmalarındaki devam eden güncellemeler veya herhangi bir anahtar kelime için sıralamalar üzerine herhangi bir garanti vermez.

17. Satıcı, makul derece fraud (dolandırıclık) şüphesi oluşturan bir siparişi veya işlemi alıcının onayı olmadan tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir. Alıcı bu neden dolayısıyla SATICI'dan herhangi bir talepte bulunamaz.

18. Sözleşme konusu hizmet ALICI'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

19. İade & Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

 • 19.1 Alıcının istekleri veya açıkca onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan birden fazla satışı yapılmış hazır backlink paketleri, niteliği itibariyle çalışma içerisinde geri silinmesi mümkün olmayan linkler ihtimali olduğu nedeniyle ALICI ve SATICI arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle iptal & cayma hakkı kullanılamayacaktır.

20. Alıcı, SATICI’nın vermiş olduğu hizmet için çalışmaların, detaylı raporlamanın, kullanılan özel tekniklerin her birisinin SATICI’ya ait olduğunu, bunların hiç birisinin yargı, mahkeme veya idari karar haricinde çoğaltılmayacağını, dağıtılmayacağını, 3. Kişilerle paylaşılmayacağını kabul eder.

21. ALICI, SATICI’ya ödeme yaparak internet sitesindeki tüm materyallerin(içerik, görsel vb.) kendine ait olduğunu ve bunlardan dolayı ALICI’nın internet sitesindeki tüm haklara SATICI’nın sadece çalışma için ALICI’nın internet sitesi yararına kullanmaya hak kazandığını kabul eder. ALICI’nın internet sitesinde yer alan ve SATICI tarafından ALICI’nın internet sitesinden alınarak kullanılan içerik, görsel vb. olası bir telif hakkı olayları durumunda sorumluluk ALICI’ya aittir.

22. SATICI, ALICI'nın sahip olduğu internet sitesinin logo, telif hakkı içeren tüm materyallerini backlinkdanismani.com ana sayfası, SATICI'ya ait sosyal medya hesapları, r10.net/belkide hesabına bağlı olan tüm ticari konular üzerinde referans amaçlı sergileyebilir. Bu durumu kabul etmeyen ALICI, ana sayfa üzerinden istediğiniz zaman backlinkdanismani.com internet sitesindeki kendine ait internet sitesinin logo görselini SATICI'dan kaldırma talebinde bulunabilir. 22. 23 maddeden oluşan bu sözleşme, taraflarca okunarak, ALICI tarafından yapılan ödemenin onay aldığı tarihte, ALICI tarafından elektronik ortamda okunduğunu incelendiği ve kabul ettiği akdedilmiş, yürürlüğe girmiştir. Backlinkdanismani.com, backlinkdanismani.com’a ait alt sayfaları, backlinkdanismani.com’a ait tüm mecraları ziyaret eden, sipariş veren, siparişi kabul görülen, siparişi onaylanan, siparişi iptal edilen siparişinde teslimat öncesi ve sonrası sorun olan gerçek kişi/alıcı Backlinkdanismani.com Gizlilik Politikası hükümlerini ve Teslimat & İade Şartları metnini okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılacaktır. Sözleşmelerin talep edilmesi halinde ayrıca e - posta ile de gönderilebilecektir.

SÖZLEŞMEYE DAİR EKSTRA BİLGİLER:

 • Sözleşme Oluşturulma & Yayınlanma Tarihi: 13.02.2022 - 00:51
 • Son Düzenleme: 05.02.2023 - 09:58
 • Düzenleme ve madde değişikliği mevcut sözleşmede alıcı / satıcı arasındaki hizmet tanımının yanlış anlaşılmaya müsade vermemesi, yazım yanlışlarının giderilmesi ve mevcut sözleşmenin kuralları hedef alarak alıcı ve satıcı arasındaki güvenilirliği daha güvenli kılabilmek için yapılır.