TESLİMAT & İADE ŞARTLARI 


İşbu teslimat & iade şartları backlinkdanismani.com, backlinkdanismani.com'a bağlı olan tüm mecralar üzerinden iletişime geçen gerçek kişilerin ve SATICI bünyesinin haklarını korumak amacıyla düzenlemiştir. ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi, whatsapp, skype veyahut r10.net/belkide üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği hizmetin nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 • KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

 • YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

 • HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

 • SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye fiziksel, dijital ortamda hizmet sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

 • ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

 • TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

 • SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi.


İşbu sözleşmenin uygulanabilmesi için aşağıda yer alan iletişim kanallarından herhangi birisi üzerinden iletişime geçilmiş olması esas alınacaktır.

 • https://backlinkdanismani.com

 • https://r10.net/belkide

 • +90 501 374 1154.

 • Skype: live:.cid.fbd5aefb71635042


1. Alıcı, satın almış olduğunuz hizmetler için fatura sevkiyat masrafı olan kargo ücreti alıcı tarafından ödenecektir.

2. Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecralar ile iletişime geçerek satın alınmak istenen, satın alınmış ürün/ürünlerin ve hizmet/hizmetlerin her birisi için sorumluluk alıcıya aittir. Satın alınan hizmeti eksiksiz bir şekilde tamamlamak ve belirtilen süre içerisinde alıcıya satın alınan hizmetin teslimatını yapmak backlinkdanismani.com, backlinkdanismani.com'a ait tüm mecraların sorumluluğundadır.

3.Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecraların satışa sunmuş olduğu her bir hizmet için alıcıya, bilgiler R10.net, Whatsapp veya Skype iletişim kanalı üzerinden şeffaf bir şekilde sunulmuştur. Bu nedenle alıcı, çalışma öncesi & sonrası satın alacağı hizmetin ve teslimatı yapılan hizmetin işleyişine müdahelede bulunamaz.

3.Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecraların satışa sunmuş Backlink Paketleri için çalışma sonrası detaylı raporlama sunulmaktadır. Backlink paketlerinin teslimat süresi alıcıya, Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm iletişim kanalları üzerinden açık bir şekilde aktarılmaktadır. Alıcı, Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm iletişim kanalları üzerinden satın almış olduğu hizmetlerin teslimat süresini beklemelidir.

3.Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecraların satışa sunmuş olduğu Backlink Paketleri'nde kalıcılık esastır. Satın alınan Backlink Paketi hizmeti için Alıcıya: Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecralar 3 ay(90 gün) garanti sunar. 3 ay(90 gün) içerisinde Backlink Paketleri'nde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta alıcıya eş değer olacak şekilde satın alınan hizmetin tekrarı gerçekleştirilir. Hizmet tekrarı sunulan alıcıya, Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecralar alıcının satın almış olduğu hizmetin bir alt Backlink paketini teklif ederek hizmet tekrarı yapamaz/yaptıramaz. Alıcıya hizmet tekrarı sunumu yapılacak olan aşama içerisinde Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecralar alıcının satın almış olduğu aynı paket üzerinden hizmet tekrarı alabildiği gibi Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecralar bir üst paket üzerinden hizmet tekrarı sunabilme insiyatifi şirket nezdindedir.

4.SATICI, teslimat & iade şartları sayfası için 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5187 Sayılı Basın Kanunu ve diğer ilişkili Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek hizmet sunmaktadır. Şirket politikasına uymayan tüm siparişler iptal edilir ve iade sağlanır.

5.Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecralar satışa sunmuş olduğu tüm hizmetler, ürünler, Backlinkdanismani.com'a ait ana sayfa ve alt sayfalar için değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Teslimat & İade Şartları yönetimi Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecraların sorumluluğundadır. Teslimat & İade Şartlarının güncelliğini kontrol etmek, bilgi almak alıcının sorumluluğundadır.

6.Backlinkdanismani.com, backlinkdanismani.com’a ait tüm mecralar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Bu Yayın Yoluyla İşlenen Suçlar ile Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5187 Sayılı Basın Kanunu ve diğer ilişkili Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek hizmet sunmaktadır. Her türlü anlaşmazlık halinde Hatay/İskenderun ilçe mahkemeleri yetkili durumdadır.

7.Gerçek kişilere açık ve şeffaf bir şekilde sunulan bu Teslimat & İade Şartları alıcıya haber verilmeksizin, bildirilmeksizin değiştirilebilir. Gizlilik politikasının yönetimi Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecraların sorumluluğundadır. Gizlilik politikasının güncelliğini kontrol etmek, bilgi almak gerçek kişilerin sorumluluğundadır.

8.Alıcılar, satın aldıkları hizmetlerin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. Satın alınan hizmetlerin satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 iş günü içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 iş günü içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

8.1SATIN ALINAN HİZMET BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
 • Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, satıcının satışa sunmuş olduğu hizmeti teslim yükümlülüğü sona erer.

8.2ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE HİZMET SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:
 • Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, hizmetlerin benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.


9.Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecraların satışa sunmuş olduğu Backlink Paketlerinde: Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecralar %100 başarılı sonucu taahhüt etmez. Alıcı taraflı satın alınan Backlink paketlerinde istenen sonuç alınamayabilir. Backlink her zaman SEO’nun vazgeçilmez bir parçası olup internet sitelerin gelişebilmesindeki önemli unsurlardan bir tanesidir. Arama motorlarına yönelik sunulan bu ve benzeri hizmetlerin her birisinde sıralamaya girmek ve sonuç alabilmek için arama motorları tarafınca birden fazla etken baz alınır. Bu sebeple Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecralar alıcıya yükseliş garantisi sunmaz.

10.Backlinkdanismani.com, backlinkdanismani.com’a ait alt sayfaları, backlinkdanismani.com’a ait tüm mecraları ziyaret eden, sipariş veren, siparişi kabul görülen, siparişi onaylanan, siparişi iptal edilen, siparişi oluşturan, siparişinde teslimat öncesi ve sonrası sorun olan gerçek kişi/alıcı Backlinkdanismani.com Gizlilik Politikası hükümlerini ve Teslimat & İade Şartları metnini okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılacaktır.