TESLİMAT & İADE ŞARTLARI 


Backlinkdanismani.com internet sitesi ve backlinkdanismani.com adresine bağlı; +90 501 374 1154 numaralı telefon, +90 501 374 1154 numaralı WhatsApp numarası, work@backlinkdanismani.com mail adresi, r10.net/belkide (Konu ve özel mesaj) ve Skype live:.cid.fbd5aefb71635042 üzerinden yapılan satışlar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne tabi satışlarda olup ilgili yasal mevzuat hükümleri uygulanmaktadır. ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi, whatsapp, e - posta, skype veyahut r10.net/belkide üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği hizmetin nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 • KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu

 • YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

 • HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu

 • SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye dijital ortamda hizmet sunan veya hesabına hareket eden şirketi

 • ALICI & MÜŞTERİ: Hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi

 • TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı

 • SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi

İşbu sözleşmenin uygulanabilmesi için aşağıda yer alan iletişim kanallarından herhangi birisi üzerinden iletişime geçilmiş olması esas alınacaktır.

 • https://backlinkdanismani.com

 • https://r10.net/belkide

 • +90 501 374 1154.

 • Skype: live:.cid.fbd5aefb71635042

 • work@backlinkdanismani.com

1. Bildirimler ve Delil Sözleşmesi

 • 1.1 İş bu sözleşme tahtında ALICI ve SATICI arasında yapılacak her türlü yazışma ve bildirim, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında WhatsApp, Skype, R10.net/belkide veya work@backlinkdanismani.com aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, iş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda SATICI'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


2. Sipariş aşamasında kararlaştırılan süre ve +7 iş günü içerisinde, süre kararlaştırılmamış ise 30 iş günü içerisinde teslim edilmeyen siparişler ALICI tarafından iptal edilebilir.

3. Vallet ödeme sağlayıcısı aracılığıyla yapılan (çevrimiçi ödeme) taksitli satın alımlarda komisyon ücreti masrafı alıcılar tarafından ödenecektir. Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; banka ile alıcı arasındaki olası uyuşmazlıklarda tüm sorumluluk her koşulda Alıcı’ya aittir. Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

4. Satıcı’nın bu Sözleşme ile yüklendiği sorumluluk kusurlu sorumluluktur. Satıcı kusuru ispatlanmayan hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. ALICI'nın faaliyet yürüttüğü sektörde / iş kolunda reklam yasağı veya hizmet kapsamında yer alan bir yasak bulunması halinde işbu yasaklar konusunda bilgilendirme ve bilgilendirme eksikliğinden kaynaklı sorumluluk ALICI'ya aittir. Eğer üretilecek olan içerik varsa bu içerik ALICI’nın onayına tabi olduğu için onay almış içeriklerin tüm yasal sorumluluğu ALICI’dadır.

5. ALICI'nın sipariş vermesi sonucunda sunulan hizmet, şifre ve web sitesine ait bilgilerin ALICI'ya teslim edildiği andan itibaren sona ermiş sayılır. İlgili bilgilerin tesliminden itibaren Satıcı’nın sorumluluğu sona erer. Teslim anına kadar olan sorumluluk kusurlu sorumluluktur. Satıcı kusurlu olmadığı bir hususta sorumlu tutulamaz.

6. Sözleşme süresi içerisinde gerçekleşecek olan bir siber saldırı nedeniyle ALICI'nın zarara uğraması halinde ALICI'nın ya da üçüncü şahısların uğradığı zararlardan Satıcı sorumlu değildir. Tüm zararlarda ve yasalara karşı sorumlulukta ALICI tam ve tek başına sorumludur.

7. Satıcı, gizli ve kişisel verileri paylaşmamak koşuluyla ve işbu sözleşme ile müşterinin verdiği onay kapsamında sunduğu hizmeti, referans olarak web sitesi, ticari iletiler, sosyal medya platformları, forum siteleri vb. tüm yazılı, görsel ve internet mecralarında kullanabilir. ALICI’nın internet sitesinde yer alan ve SATICI tarafından ALICI’nın internet sitesinden alınarak kullanılan içerik, görsel vb. olası bir telif hakkı olayları durumunda sorumluluk ALICI’ya aittir. Referans kısmında ALICI'ya ait web sitesi bağlantısı, logo ve hizmet alan gerçek veya tüzel kişinin isminin ayrıca gerektirdiği durumlarda Google test sonucunun kullanılmasına ALICI açık rıza gösterir ve kabul eder.

8. Hizmetin yerine getirilmesi esnasında ALICI, Satıcı’ya ait web sitesi üzerinden veya herhangi bir ileti uygulaması ile paylaştığı kişisel verilerin, zorunlu olan üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık rıza gösterir. Kişisel verilerin depolanması ve korunmasında Kişisel Verileri Koruma Kanunu hükümleri uygulanır. Müşteri paneli, domain ya da hosting vb uygulamaların giriş bilgileri gibi doğrudan hizmetle alakalı olmayan ancak ALICI tarafından Müşteri’ye verilen giriş bilgileri Satıcı tarafından amacına uygun olarak kullanılır. İşbu verilerin çalınması ya da üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmiş olması halinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı’nın yasalara karşı sorumluluğu sadece kusuru ile sınırlıdır. ALICI şahsi veya kurumsal tüm bilgilerinin üçüncü kişilere karşı korunmasında tek başına ve tam sorumludur.

9. Satıcı, işbu sözleşmenin kapsamında olmayan ancak sunduğu diğer hizmetler ile alakalı olarak reklam ve tanıtım amacıyla ALICI'ya ait e-posta ve irtibat numaralarına ticari ileti gönderebilir ve Satıcıya ait +90 501 374 1154 numaralı telefon ile irtibat kurabilir. Üye işbu kanallarla yapılacak olan ticari iletilere, reklam ve tanıtımlara işbu sözleşmenin imzası ile açık rıza gösterir.

10. Sunulan hizmete dair fatura, Satıcı tarafından, Vergi Usul Kanunu 231. Maddesine göre hizmetin teslimi ve ödemeyi takip eden azami 30 gün içerisinde düzenlenecektir. Satıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan hatalarda Satıcı sorumlu değildir.

11. Hizmetin teslimat ve diğer masrafları, iş bu sözleşme / hizmet için ALICI ve SATICI'ya aittir. Sipariş teslimatı; Alıcı tarafından ödemenin gerçekleşmesinden sonra Satıcı tarafından iş bu sözleşmenin 14. maddesinde de açıklanan, paketler üzerinde yer alan taahhüt edilen süre kapsamında yapılır. Alıcı, web sitesinde ve platformda yer alan sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat, cayma ve iade koşulları okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda SATICI'ya ödeme yaparak gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı siparişine ilişkin bilgi almak için +90 501 374 1154 WhatsApp destek hattı üzerinden, work@backlinkdanismani.com, Skype adresi veya r10.net/belkide profilinin özel mesajlaşma sistemini ücretsiz olarak kullanabilir.

12. Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecralar ile iletişime geçerek satın alınmak istenen, satın alınmış ürün/ürünlerin ve hizmet/hizmetlerin her birisi için sorumluluk alıcıya aittir. Satın alınan hizmeti eksiksiz bir şekilde tamamlamak ve belirtilen süre içerisinde alıcıya satın alınan hizmetin teslimatını yapmak Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecraların sorumluluğundadır.

13. Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecraların satışa sunmuş olduğu her bir hizmet için alıcıya, bilgiler R10.net, Whatsapp veya Skype iletişim kanalı üzerinden şeffaf bir şekilde sunulmuştur. Bu nedenle alıcı, çalışma öncesi & sonrası satın alacağı hizmetin ve teslimatı yapılan hizmetin işleyişine müdahalede bulunamaz.

14.Satışa sunulan paketlerin üzerinde açık bir şekilde yazan paket süreleri sadece paket süresini baz alır. Her bir paket için toplam çalışma süresi: ''Paket süresi'' kadardır. Satışan sunulan paketlerin üzerinde paket süreleri açık bir şekilde yazıyorken paket süreleri, mevcut iş yoğunluğu neticesinde mevcuttaki tüm müşterilerin detaylı raporlamalarını aksatmamak amacıyla müsaitlik durumuna göre paket süresi günü süresince tamamlanır ve müşteriye eksiksiz detaylı raporlamayla teslim edilir. Paket süreleri üzerinde örneğin; ''1 - 30 iş günü'' İbaresi yer alır. Bu durum, 1 - 30 iş günü ibaresi satın alınan ürünün 1 gün içerisinde de 30 gün içerisinde de teslim edilebileceği anlamını taşır.

15.Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecraların satışa sunmuş olduğu Backlink Paketleri'nde kalıcılık esastır. Satışa sunulan paketler için kalıcılık esası detaylı raporlama içerisinde yer alan sitelerin kapatılması / yönetilememesi, uygulamaların kapatılması / yönetilememesi, SATICI tarafından oluşturulan / açılan hesapların uygulama veya site yönetimi tarafından kapatılması / kullanılamaz hale gelmesiyle kalıcılık esası sona erer. Satın alınan Backlink Paketi hizmeti için Alıcıya: Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecralar 6 ay(180 gün) garanti sunar. 6 ay(180 gün) içerisinde Backlink Paketleri'nde yaşanabilecek yukarıdaki kalıcılık esasının ortadan kalkması harici herhangi bir olumsuzlukta alıcıya eş değer olacak şekilde satın alınan hizmetin tekrarı gerçekleştirilir. Hizmet tekrarı sunulan alıcıya, Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecralar alıcının satın almış olduğu hizmetin bir alt backlink paketini teklif ederek hizmet tekrarı yapamaz/yaptıramaz. Alıcıya hizmet tekrarı sunumu yapılacak olan aşama içerisinde Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecralar alıcının satın almış olduğu aynı paket üzerinden hizmet tekrarı alabildiği gibi Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecralar bir üst paket üzerinden hizmet tekrarı sunabilme insiyatifi SATICI nezdindedir.

16. Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecraların satışa sunmuş Backlink Paketleri için çalışma sonrası detaylı raporlama sunulmaktadır. Backlink paketlerinin teslimat süresi alıcıya, Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm iletişim kanalları üzerinden açık bir şekilde aktarılmaktadır. Alıcı, Backlinkdanismani.com'a ait tüm iletişim kanalları üzerinden satın almış olduğu hizmetlerin teslimat süresini beklemek zorundadır.

17. Her backlink paketi kendine özgü tekniği ve linkleri içerir. Birbirinden bağımsız bir şekilde oluşturulan backlink paketleri üzerinde yer alan terimlerin anlamları şu şekildedir;

 • Doğal Backlink: Daha öncesinde SATICI'nın kendi internet sitesi ve diğer projeleri üzerinde doğal backlinkleri 6 aylık dönemde denemiş olduğu, kullanılmış linklerin 6 aylık dönemde herhangi bir zarar vermediği anlamındadır.

 • Görüntülenme: SATICI'nın paket içerisinde kullanmış olduğu teknik, linklerin(Tek tek değil, tümüyle tüm linklerin toplamının) daha öncesinde belirtilen görüntülenme adedine ulaştığı anlamını taşır.

 • Spam Linkte Para İadesi: SATICI, ALICI'ya satın aldığın hizmetin detaylı raporlamasını teslim ettikten sonra spam linkte para iade garantisi başlar ve para iadesi garantisi kapsamında ALICI'nın internet sitesi, Google Search Console 'Manuel İşlemler' kısmında sunulan linkler nedeniyle herhangi bir ceza aldığı müddetçe para iadesi talebinde bulunabilir. Spam linkte para iade garantisi, arama motorlarının dikkate almadığı ve resmi bir iş birliği bulunmayan herhangi bir programın sunmuş olduğu metrik veriye bakarak işleme alınamayacaktır. Bu programlardan bazıları: Semrush, Ahrefs, Moz...

 • Anahtar Kelime Analizi: Anahtar kelime analizi, pakete ek bir hizmettir. ALICI'ya paketi içerisinde yer almıyorsa ek ücret karşılığında sunulur. Ek ücret karşılığında veya ücretsiz bir şekilde sunulan tüm anahtar kelime analizi ek hizmeti, pakete ek sürede 3 iş günü içerisinde tamamlanır.

 • Vip / Vip+ SEO Desteği: SATICI bugüne kadar binlerce internet sitesinde görev almış, sayısız internet sitesine backlink desteği sunmuştur. Bir tecrübe ile birlikte hizmetini ifa eder. ALICI, satın aldığı paket üzerinde 'Vip / Vip+ SEO Desteği' özelliği yer alıyorsa paket süresi boyunca SATICI'dan SEO adına sorular sorabilir ve SATICI eğer teknik bilgiye sahipse ALICI'ya bilgi verme zorunluğundadır. Vip ve ViP+ SEO desteği arasındaki fark, Vip+ SEO desteğinin telefon ile destek alınabilmesidir. Vip SEO desteğinde telefon ile görüşme yapılmamaktadır.

 • Vip / Vip+ SEO Raporlaması: Her iki SEO desteğide, müşteriye teslim edilen detaylı raporlama içerisinde yer alır. Detaylı raporlama içerisinde; Teknik SEO yöntemleri, SEO'ya dair ipuçları, daha önce denenmiş / kanıtlanmış SEO tecrübeleri yer alabilir. Her iki destekte ALICI'nın internet sitesine dair herhangi bir özel incelemeye tabi değildir.

 • Zararlı Backlink Listesi: Arama motorları nezdinde SATICI'nın zararlı olarak gördüğü linklerin paylaşıldığı disawow listesinden ibarettir. ALICI, paket kapsamında yer alan zararlı backlink listesini talep etmediği paket süresi sürecince gönderilmez. Alınması / talep edilmesi opsiyonel bir özelliktir.


18. Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecraların satışa sunmuş Backlink Paketleri için çalışma sonrası detaylı raporlamayı alıcının satın almış olduğu paketin üzerinde açık bir şekilde ifade edildiği gibi tüm özellikler eksiksiz olarak alıcıya aktarılması zorunludur. Satıcı, diğer tüm alıcıların paket ve paket sonrası detaylı raporlama sunumu için alıcıyı diğer Alıcılardan ayırt ederek eksik sunum yapamaz. Yazılı olan bu maddenin esas alınamaması durumu aşağıdaki nedenlerden dolayı geçerli olacaktır.

 • 18.1 Alıcı, satın aldığı paket adı ve özelliklerini satıcıya kesin ve net olarak soruları sorarak satın almak zorunluluğu durumundadır. Her bir paket farklı özelliği içerir durumdadır.

 • 18.2 Alıcının satın almış olduğu paket, üst paketlerden veya alt paketlerden farklılık yaşayacağı dolayısıyla sadece satın aldığı paketin özellikleriyle hizmetinin tamamlanmasını isteme zorunluluğundadır.

 • 18.3 Alıcının satın almış olduğu paketin haricinde satışa sunulmuş olan üst paket veya alt paketler alıcının paketindeki aynı özelliklerle eş değer olmayacaktır. Her bir paketin farklı özelliğe sahip olması dolayısıyla satıcı detaylı raporlama sunumunda alıcıya üst paketler veya alt paketler için SEO'ya dair özel teknik bilgiler, farklı link sunumları vb. olan eylemlerde bulunabilir olması durumunun insiyatifi SATICI nezdindedir.

19.Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecralar satışa sunmuş olduğu tüm hizmetler, ürünler, Backlinkdanismani.com'a ait ana sayfa ve alt sayfalar için değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerçek kişilere açık ve şeffaf bir şekilde sunulan bu Teslimat & İade Şartları alıcıya haber verilmeksizin, bildirilmeksizin değiştirilebilir. Teslimat & İade Şartları yönetimi Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecraların sorumluluğundadır. Sipariş öncesi alıcıya Teslimat & İade Şartları sayfası açık bir şekilde paylaşılır. Teslimat & İade Şartlarınının güncelliğini kontrol etmek, bilgi almak alıcının sorumluluğundadır.

20.SATICI, teslimat & iade şartları sayfası için 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5187 Sayılı Basın Kanunu ve diğer ilişkili Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek hizmet sunmaktadır. Şirket politikasına uymayan tüm siparişler iptal edilir ve iade sağlanır.

21.Backlinkdanismani.com, backlinkdanismani.com’a ait tüm mecralar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Bu Yayın Yoluyla İşlenen Suçlar ile Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5187 Sayılı Basın Kanunu ve diğer ilişkili Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek hizmet sunmaktadır. Her türlü anlaşmazlık halinde Hatay/İskenderun ilçe mahkemeleri yetkili durumdadır.

22.Alıcılar, satın aldıkları hizmetlerin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile satın alınan hizmete esas & hak olan yürürlükteki diğer yasalara tabidir. Satın alınan hizmetlerin satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 iş günü içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 iş günü içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

24. Satışa sunulan paketler içerisinde 'Doğal Backlink' olarak ifade edilen backlink türleri arasında paket içerisinde yer alan ve yine tüm paketlerin içerisindeki linklemelerin genelini kapsayan Tumblr backlink türü olarak sunulan backlink çalışmalarında tüm linklemeler eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde müşteriye aktarılma zorunluluğundadır. Zorunluluk kapsamında olan ve paketler içerisinde yer alan Tumblr backlink türü için Tumblr'a ait olan backlink türlemesindeki linklemelerin her birisi müşteriyle paylaşılmaz. Linklemelerin tümü paylaşılmak yerine sunulan detaylı raporlamalar içerisinde Tumblr backlink türü için alınan Tumblr backlink sayfalarının kısmi bir şekilde paylaşımı gerçekleştirilir. Bunun yapılma nedeni olarak aşağıdaki nedenler geçerlidir.

 • 24.1 Raporlama içerisine dahil edilen Tumblr backlink türü anlaşılabilecek ifadeyle ''aşırı & fazla & yüksek oranda'' linklemeye sahiptir. Linklemelerin her birisi aşırı fazla linki oluşturduğu için mevcut siparişin aksamaması, sipariş süresinin uzatılmaması ve diğer mevcuttaki müşteri paketlerinin sürelerinin gecikmemesi esas alınır. Tumblr backlink türü için her bir Tumblr linki her bir detaylı raporlamaya dahil edilerek satışa sunulmuş olsa idi mevcut paket süreleri 1 - 5 gün, 1 - 30 gün gibi sürelerde değil çok daha uzun sürelerde sipariş teslimi yapılacak durumda olacaktır. Paketler içerisinde yer alan Tumblr backlink türü ve diğer backlink türlemeleri sunulan hizmetlerin olumlu yansımaları sonucunda geliştirilen SEO tekniğiyle ortaya çıkartılmış ve müşterinin paylaşmış olduğu internet sitesinin yararına sunulmaktadır.

 • 24.2 Müşteriye detaylı raporlaması içerisinde geriye kalan tüm diğer Tumblr backlink sayfalarına nasıl ulaşılabileceği detaylı bir şekilde sunulur, bilgi paylaşımı eksiksiz olarak verilir. Müşteri eğer raporlama içerisinde yer alan yönlendirmeyi anlayamaz durumda ise iletişime geçerek teknik destek talep edebilir. Teknik destek talebiyle müşteriye 3. parti programlar aracılığıyla uzaktan bağlantı gerçekleştirilerek veya görseller yardımıyla tüm backlinkleri gösterilir.

25.1SATIN ALINAN HİZMET BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
 • Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, satıcının satışa sunmuş olduğu hizmeti teslim yükümlülüğü sona erer.

25.2ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE HİZMET SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:
 • Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, hizmetlerin benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 iş günü içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 iş günü içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.


26.Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecraların satışa sunmuş olduğu Backlink Paketlerinde: Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecralar %100 başarılı sonucu taahhüt etmez. SATICI, şu an veya gelecekte kabul edilen site çalışmaları için arama motorlarının hiç birisinde kontrole sahip değildir. Arama motorları üzerinde sürekli devam eden güncellemeler, değişiklikler ve diğer olaylar; Alıcının internet sitesi, arama motorları ve arama motorlarının kurallarına bağlı kalarak herhangi bir zamanda arama motorlarında yükselebilir, düşebilir veya arama motorundan çıkarılabilir. Alıcı taraflı satın alınan Backlink paketlerinde istenen sonuç alınamayabilir. Backlink herkeslerce her zaman SEO’nun vazgeçilmez bir parçası olup internet sitelerin gelişebilmesindeki önemli unsurlardan ilk sıralarda olan teknik yöntemi olarak kabul edilir. Arama motorlarına yönelik sunulan bu ve benzeri hizmetlerin her birisinde sıralamaya girmek ve sonuç alabilmek için arama motorları tarafınca birden fazla etken baz alınır. Bu sebeple Backlinkdanismani.com, Backlinkdanismani.com'a ait tüm mecralar alıcıya yükseliş garantisi sunmaz. SATICI, anahtar kelimelerin / kelime öbeklerinin rekabet gücü, arama motoru sıralama algoritmalarındaki devam eden güncellemeler veya herhangi bir anahtar kelime için sıralamalar üzerine herhangi bir garanti vermez.

28. Satıcı, makul derece fraud (dolandırıclık) şüphesi oluşturan bir siparişi veya işlemi alıcının onayı olmadan tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir. Alıcı bu neden dolayısıyla SATICI'dan herhangi bir talepte bulunamaz.

29. Sözleşme konusu hizmet ALICI'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

30. İade & Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

 • 30.1 Alıcının istekleri veya açıkca onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan birden fazla satışı yapılmış hazır backlink paketleri, niteliği itibariyle çalışma içerisinde geri silinmesi mümkün olmayan linkler ihtimali olduğu nedeniyle ALICI ve SATICI arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle iptal & cayma hakkı kullanılamayacaktır.

31. Alıcı, SATICI’nın vermiş olduğu hizmet için çalışmaların, detaylı raporlamanın, kullanılan özel tekniklerin her birisinin SATICI’ya ait olduğunu, bunların hiç birisinin yargı, mahkeme veya idari karar haricinde çoğaltılmayacağını, dağıtılmayacağını, 3. Kişilerle paylaşılmayacağını kabul eder.

32. 32 maddeden oluşan bu sözleşme, taraflarca okunarak, ALICI tarafından yapılan ödemenin onay aldığı tarihte, ALICI tarafından elektronik ortamda okunduğunu incelendiği ve kabul ettiği akdedilmiş, yürürlüğe girmiştir. Backlinkdanismani.com, backlinkdanismani.com’a ait alt sayfaları, backlinkdanismani.com’a ait tüm mecraları ziyaret eden, sipariş veren, siparişi kabul görülen, siparişi onaylanan, siparişi iptal edilen siparişinde teslimat öncesi ve sonrası sorun olan gerçek kişi/alıcı Backlinkdanismani.com Gizlilik Politikası hükümlerini ve Teslimat & İade Şartları metnini okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılacaktır. Sözleşmelerin talep edilmesi halinde ayrıca e - posta ile de gönderilebilecektir.